Technik technologii odzieży

krawiectwo_2Szkoła o czteroletnim cyklu kształcenia przeznaczona dla absolwentów gimnazjum pragnących uzyskać zawód technika technologii odzieży.

Uczeń technikum odzieżowego otrzymuje średnie wykształcenie ogólne (matura) oraz kwalifikacje zawodowe (egzamin zawodowy).

Praktyczne umiejętności zawodowe uzyskane w toku kształcenia pozwalają podjąć pracę w zakładach przemysłu odzieżowego w: laboratorium, wzorcowni, krojowni, szwalni, działach przygotowania produkcji i kontroli jakości oraz w zakładach usługowych wytwarzających odzież dla indywidualnego klienta lub założyć własną działalność gospodarczą.

Szkoła zapewnia praktyki zawodowe i zajęcia specjalistyczne w Zakładach Odzieżowych „Wybrzeże” w Gdyni, które gwarantują zatrudnienie absolwentom szkoły. Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w warsztatach szkolnych wyposażonych w nowoczesne maszyny szwalnicze oraz częściowo w ww. firmie. Uczennice szkoły odzieżowej mają na swoim koncie wiele sukcesów w konkursach mody oraz ubiorów własnego projektu i wykonania.

KSZTAŁCENIE OGÓLNE

Wszyscy uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, umożliwiającą przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Przedmioty ogólnokształcące:
język polski
język angielski
język niemiecki
historia i społeczeństwo
wiedza o kulturze
matematyka
fizyka
chemia
biologia
geografia
podstawy przedsiębiorczości
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
godziny z wychowawcą
religia/etyka

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Kwalifikacje zawodowe:

1) Wykonywanie usług krawieckich (A.12)
2) Projektowanie wyrobów odzieżowych (A.48)
3) Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych (A.49)

Przedmioty zawodowe:

Podstawy włókiennictwa
Podstawy projektowania odzieży i włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Proces projektowania i modelowania odzieży
Technologia wytwarzania odzieży
Organizacja produkcji odzieży
Materiałoznawstwo odzieżowe

Zadania zawodowe

Zadania zawodowe technika technologii odzieży obejmują:

 • opracowywanie dokumentacji wzorca odzieży
 • nadzorowanie wykonania wzorca odzieży
 • organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy zespołu pracowników wytwarzających
 • wyroby odzieżowe
 • badanie oraz kontrolowanie jakości materiałów odzieżowych i wyrobów gotowych
 • nadzorowanie eksploatacji maszyn szwalniczych i urządzeń odzieżowych
 • organizowanie procesu wytwarzania odzieży miarowej w zakładzie usługowym

Umiejętności zawodowe

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • projektować wyroby odzieżowe dla różnych typów figur
 • opracowywać podstawową dokumentacje techniczną wyrobów odzieżowych
 • dobierać materiały odzieżowe i dodatki krawieckie do wyrobów odzieżowych
  z uwzględnieniem ich funkcji użytkowych oraz zasad konserwacji
 • wykonywać konstrukcyjne i wtórne modelowanie wyrobów odzieżowych,
  zgodnie z projektem plastycznym i aktualną linią mody
 • wykonywać formy i szablony elementów wyrobów odzieżowych
 • utrzymywać stan gotowości użytkowej maszyn i urządzeń odzieżowych
  stosowanych w procesie technologicznym wyrobów odzieżowych
 • obsługiwać podstawowe maszyny i urządzenia odzieżowe stosowane podczas
  wytwarzania wyrobów odzieżowych, zgodnie z wymaganiami technologicznymi
 • zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • wykonywać kolejne etapy wytwarzania wyrobów odzieżowych zgodnie
  z wymaganiami technologicznymi oraz przepisami bezpieczeństwa i i higieny
  pracy
 • stosować zasady składowania, przechowywania oraz transportu materiałów
  odzieżowych, dodatków krawieckich i wyrobów odzieżowych
 • organizować proces produkcyjny zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny
  pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • stosować zasady normowania materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich
 • stosować zasady kontroli zapewniające wysoką jakość wyrobów odzieżowych
 • dokonywać rozliczenia materiałowego
 • dokonywać kalkulacji kosztów i obliczać wynagrodzenie za wykonaną pracę
  oceniać, prezentować i doskonalić umiejętności zawodowe
 • poszerzać własną wiedzę poprzez samokształcenie
 • wykonywać działania związane z prowadzeniem własnej firmy
Share Button