Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół Usługowych
w roku szkolnym 2016/2017

kierownictwo szkoły Jerzy Ambroży – Dyrektor
Bogdan Kosz – Kierownik szkolenia praktycznego
język polski Olga Jakusz
Hanna Mroczkowska
język angielski Iwona Bronakowska
Magdalena Maciakowska-Dałek
Joanna Woźniak
język niemiecki Katarzyna Turzyńska-Świeczko
historia Jolanta Bidzińska
wiedza
o społeczeństwie
Jolanta Bidzińska
wiedza o kulturze Olga Jakusz
Hanna Mroczkowska
matematyka Joanna Januszewska
wychowanie fizyczne Ewa Birn
Alina Czaja
historia sztuki Ewa Czufryn
TTO – przedmioty zawodowe Aneta Brzozowicz-Sykuła
Ewa Czufryn
Mariola Sobolewska
TOT – przedmioty zawodowe Beata Bartczak-Gałka
Ewa Birn
Zofia Falgowska
Małgorzata Grzenkowicz
Elżbieta Kwarciany
Magdalena Maciakowska-Dałek
Ewa Stasiak
Joanna Woźniak
TOR – przedmioty zawodowe Iwona Bronakowska
Ewa Czufryn
Zofia Falgowska
Małgorzata Grzenkowicz
Magdalena Maciakowska-Dałek
Mariola Sobolewska
pedagog szkolny Aleksandra Skrzypińska
nauczyciel bibliotekarz Aneta Świtaj
religia Piotr Duda
Share Button