Kwalifikacja A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych

1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych

Uczestnik kursu:
1) rozróżnia techniki wytwarzania wyrobów włókienniczych;
2) dobiera metody badania surowców i wyrobów włókienniczych;
3) dobiera przyrządy i aparaturę do badania surowców i wyrobów włókienniczych
4) wykonuje pomiary parametrów strukturalnych i użytkowych wyrobów włókienniczych;
5) opracowuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych;
6) określa właściwości konfekcyjne i użytkowe wyrobów włókienniczych;
7) określa właściwości higieniczne, estetyczne i wytrzymałościowe wyrobów włókienniczych;
8) dobiera sposoby konserwacji wyrobów włókienniczych.

2. Opracowywanie dokumentacji wyrobów odzieżowych

Uczestnik kursu:
1) posługuje się rysunkami żurnalowymi i modelowymi;
2) posługuje się projektem plastycznym wyrobów odzieżowych;
3) przestrzega zasad konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych;
4) przygotowuje szablony wyrobów odzieżowych;
5) wykonuje stopniowanie szablonów wyrobów odzieżowych;
6) dobiera układy szablonów do wyrobów odzieżowych;
7) planuje czynności związane z wykonaniem wyrobów odzieżowych;
8) dobiera sposoby łączenia elementów wyrobów odzieżowych;
9) dobiera rodzaje ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;
10) dobiera maszyny i urządzenia do rodzaju operacji technologicznych w procesie wytwarzania wyrobów odzieżowych;
11) oblicza koszty wytwarzania wyrobów odzieżowych i wynagrodzenie za wykonaną pracę;
12) sporządza dokumentację wyrobów odzieżowych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.

Share Button