Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04.09.2017
2. Klasyfikacja śródroczna – termin wystawiania ocen 25.01.2018
3. Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2017
4. Ferie zimowe 29.01.-11.02.2018
5. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03.-03.04.2018
6. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 27.04.2018
7. Egzamin maturalny w sesji wiosennej 04-25.05.2018
 8. Egzamin zawodowy sesja styczeń-luty – 10.01.-17.02.2018

sesja czerwiec-lipiec – 19.06.-04.07.2018

9. Praktyki zawodowe klasy III TOR i IIITOT/TTO 30.04.-30.05.2018
9. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 01.11.2017 (środa)

22.12.2017 (piątek) – wigilie klasowe

01.05.2017 (wtorek)

02.05.2017 (środa)

03.05.2017 (czwartek)

04-08.05.2018 (piątek-wtorek) – matury,

31.05.20187 (czwartek) – Boże Ciało,

01.06.2018 (piątek)

10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22.06.2018
11. Ferie letnie 23.06.-31.08.2018

 

Share Button