Egzamin zawodowy

Informacje o wymaganiach zawiera Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla zawodów:

Technik organizacji reklamy – jego treść możesz pobrać ze strony CKE należy również zapoznać się z erratą nr 1.

Technik obsługi turystycznej – jego treść możesz pobrać ze strony CKE należy również zapoznać się z erratą nr 1 i nr 2.

Technik technologii odzieży – jego treść możesz pobrać ze strony CKE.

Share Button