V Olimpiada Wiedzy o Turystyce przed nami

Serdecznie zapraszam uczniów zainteresowanych turystyką do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2017/18.

Piąta, jubileuszowa edycja Olimpiady realizowana będzie pod hasłem Turystyka folklorystyczna – barwy regionu. Ma na celu zainteresowanie uczestników dziedzictwem kulturowym regionu, z którego się wywodzą, zainteresowanie ich własnymi „korzeniami” poprzez poznanie, kontakt z rdzennymi mieszkańcami i ich kulturą oraz aktywne i świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym, a także popularyzowanie lokalnej sztuki, muzyki, gwary, rzemiosła, tańca, zwyczajów, obrzędów itp. Zadaniem uczestników podczas etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie zaprezentowanie zasobów i walorów kulturowych swojego regionu, a także lokalnych produktów i atrakcji turystycznych z zakresu kultury ludowej. Zasoby kultury ludowej stanowią zarówno materialne, jak i niematerialne (folklor) elementy jej dziedzictwa.

Więcej informacji u p. Kwarciany

Share Button

Komentowanie zamknięte.